De wereld thuis

Zeven beeldverhalen

Info

Met dit boek wil de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) laten zien dat thuis voor mensen niet altijd iets vanzelfsprekends is. Soms heeft ‘thuis’ een prettige invulling maar soms ook niet. Die veelzijdigheid verdient meer aandacht in het maatschappelijke debat. De wereld thuis bestaat uit zeven visuele essay’s van vooraanstaande fotografen. Zij belichten elk een of meerdere maatschappelijke ontwikkelingen waar mensen thuis mee te maken kunnen hebben.
Met tekstuele bijdragen van Merel Bem en Hans Aarsman. Beeldredactie en vormgeving: Philip Stroomberg.

Deze fotografen hebben een bijdrage geleverd aan De wereld thuis: Marcel van den Bergh, Ton Hendriks, Désirée van Hoek, Rob Hornstra, Koen Verheijden, Raimond Wouda, Mariska van Zutven.

Op de website van RVS kunt u deze publicatie inzien en downloaden.