Boom LVS

Compleet nieuw leerlingvolgsysteem

Info

Voor Boom test onderwijs ontwierp ik de productstijl en alle producten van het nieuwe Boom leerlingvolgsysteem, het Boom LVS. Dit leerlingvolgsysteem is in twee uitvoeringen verkrijgbaar: Kern (Rekenen-Wiskunde, Begrijpend Lezen, Spelling) en: Compleet (Hoofdrekenen, Technisch Lezen).
Een gebruiker moet in één oogopslag kunnen zien welke toets hij/zij nodig heeft. Optimale herkenbaarheid van de verschillende onderdelen was dan ook een belangrijke wens.
De productstijl bevat heldere, herkenbare elementen: het betrouwbaar ogende Boom LVS logo, de vijf speelse typografische patronen, een opvallend kleurenpalet en consequent toegepaste typografische uitgangspunten. Het kleurenpalet zorgt voor een duidelijke eenheid binnen het Boom LVS en maakt de afzonderlijke sets hoogst herkenbaar. Deze consequente aanpak geeft de toetsen een betrouwbare uitstraling. De uitvoering, de materiaalkeuze en afwerking van alle items, versterkt de positieve perceptie.
De – hier digitaal getekende – Boom LVS sets bevatten o.m. een gebruikershandleiding en verantwoording, antwoordenboekjes, antwoordenbladen, scoreboekjes, instructiekaarten, toetsboekjes, toetsbladen, scorebladen, scoremallen en leeskaarten. Alle onderdelen zijn compleet opnieuw ontworpen binnen deze nieuw ontwikkelde productstijl.

3d-tekening: Nathan Stroomberg